Zwemlessen in Eekeburen

 

Bij Eekeburen zijn u en uw kind van harte welkom voor goede zwemles. Wij hebben onze licentie voor het Nationale zwem ABC van de NRZ waarvoor wij jaarlijks getoetst worden op kwaliteit en veiligheid. Hier zijn wij trots op!

Onze lessen vinden wekelijks plaats op vaste tijden en duren een uur, inclusief afdrogen en aankleden in verband met verplichte maatregelen. (zijn tijdelijk in december 2021 weer aangepast) Kinderen starten in een groep van 10 kinderen met een vaste lesgever. Wij trachten deze groep zo veel mogelijk bij elkaar te houden, maar uiteraard verplaatsen wij kinderen indien zij sneller en minder snel mee kunnen gaan. Lesgevers wisselen soms vanwege praktische redenen, maar wij proberen dat tot een minimum te beperken. Wanneer de lesgever ziek is of een vrije dag heeft, wordt u indien mogelijk, voor die tijd geïnformeerd via de mail.

Middels een leerlingvolgsysteem krijgt u inzicht in de vorderingen van uw kind. Hiervoor gebruikt u een app. Als uw kind klaar is om een diploma te halen, wordt u daar uiteraard van op de hoogte gesteld en maken we er een echt feest van, compleet met een grootse diploma uitreiking, met (groot)ouders, broertjes/zusjes, familie, oppassers en meer*! Voor het diploma zwemmen betaalt u per diploma € 17.50, vooraf middels incasso of aan de balie te voldoen. 

Voor de zwemlessen betaalt u via automatische incasso, maandelijks € 48.60*, voor de duur dat uw kind op les zit. In 1 kalenderjaar worden 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Er is geen incasso in juli en augustus, in verband met de uitval van 6 zomervakantie weken en 2 kerstvakantie weken. December is wel een  betaal periode, waarbij de correctie op de uitval van de lessen plaats vindt in juli/augustus. Kinderen die voor het eerst starten met lessen in augustus, betalen wel bij aanvang voor de resterende periode van die maand. Indien uw kind afwezig is i.v.m. ziekte is er geen garantie van inhalen van de lessen. In overleg zoeken we een oplossing. Eenmalig afwezigheid bij ziekte, of andere oorzaak is voor uw eigen rekening. Bij langdurige uitval door ziekte kunt u in overleg met de zwemadministratie een regeling treffen voor de betalingen en tijdelijk stop zetten van de lessen. Indien kinderen voor het behalen van hun diploma stoppen, geldt een opzegtermijn van een maand.
 *Het tarief wordt op 1 september op basis van indexering aangepast. Voor zomervakantie lessen kunt u uw kind apart aanmelden. Er is geen les op feestdagen zoals Pasen, Pinkster, Hemelvaart en Koningsdag. Hier is in de vaststelling van het tarief rekening mee gehouden.

Alle kinderen kunnen op vertoon van hun leskaart (€ 5.00 borg)  onder begeleiding van een betalende volwassene, gedurende de hele periode van de zwemles onbeperkt vrij zwemmen op de recreatieve uren. Door ervaring weten wij dat kinderen hierdoor sneller hun diploma kunnen halen! 


U kunt zich aanmelden voor zwemles via de aanmeldbutton links in de hoek. U ontvangt dan een inschrijf bevestiging via de mail. Zodra er ruimte is voor plaatsen van nieuwe groepen en uw kind komt hiervoor in aanmerking, dan wordt u gebeld. Bent u niet bereikbaar, bel ons dan z.s.m. terug. Wij wachten er niet op, maar blijven doorbellen en kinderen plaatsen en dan is vol is vol.


Al bijna 50 jaar biedt Eekeburen
zwemles aan van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Eekeburen is om dit te waarborgen, licentie houder van het zwem ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid,
die daar op toeziet en controleert.
Het team van lesgevers volgt hiervoor jaarlijks trainingen en cursussen en hebben ruime ervaring. We streven naar zwemveiligheid voor iedereen en met name onze kinderen die hier les krijgen.
Volgens de definitie van de NRZ is zwemveilig zijn: in staat zijn om in en om het water te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur.
Zie onderstaande eisen voor de kledingeisen en daarbij behorende diploma's.

 

Kleding eisen:

 Kledingeisen Nationale Zwemdiplomas NRZ

Legging of maillot is niet toegestaan, en bij de schoenen geldt dat het schoenen moeten zijn met een harde zool (geen neopreen).


 
      

Belangrijke onderdelen in de zwemles:

Watergewenning
Het aanleren van de zwemslagen
Zwemveiligheid

Vaardigheidseisen voor het Zwem – ABC :

Eisen Diploma A 
Eisen Diploma B
Eisen Diploma C

AANMELDFORMULIER


Uw kind kan vanaf zijn/haar 4e jaar op onze wachtlijst worden geplaatst.
In ons zwembad wordt 1 x per week zwemles gegeven van 50 minuten

TERUG

Aanmelden voor zwem ABC

stichting sportcentrum eekeburen duim 1580212407

 

NRZ Banner image licentiehouders 300x600

Laatste Nieuws

SFbBox by psdtohtmlcenter.com